Aangifte inkomstenbelasting 2023 particulieren (geen ondernemers)

Het jaar 2023 is ten einde. Dit betekent voor veel mensen weer dat in 2024 aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 gedaan moet worden. Om dit proces zo efficiënt en vlekkeloos te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende. Voor alle particuliere cliënten wordt centraal uitstel aangevraagd bij de Belastingdienst zoals we dat ook voor de ondernemers doen. Dit betekent voldoende tijd om de aangiften te verzorgen. Voor de cliënten die voor 1 april 2024 aangifte doen geeft de Belastingdienst aan dat ervoor 1 juli bericht volgt. Doet men de aangifte voor 1 mei 2024 maar na 1 april 2024 probeert men dat ook maar kan ook later bericht volgen.
 
Als u wilt dat de aangifte over 2023 voor 1 april 2024 wordt ingediend vragen wij u alle jaaropgaven van werkgevers, uitkeringsinstanties, hypotheekverstrekkers, banken en verzekeringsmaatschappijen alsmede ziektekosten en giften over 2023 voor 1 maart 2024 aan te leveren bij ons op het mailadres inkomstenbelasting@sahai.nl Levert u na deze datum aan verzorgen wij dit voor 1 mei 2024 voor u. Als u machtigingsformulieren ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u deze z.s.m. op het hiervoor genoemde mailadres aan te leveren gezien deze voor een bepaalde datum geactiveerd moeten worden door ons.
 
Gezien de economische omstandigheden en forse kostenstijgingen hebben wij als kantoor besloten de kosten voor het verzorgen van de particuliere aangifte over 2023 te verhogen met 5.50% ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten zullen in de eerste week van april 2024 automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven middels automatische incasso.
 
De Beurs BV
Jeroen Nijerees
Directeur / Belastingadviseur