Alimentatie 2020

Alimentatie 2020


Wie in 2020 gaat scheiden, krijgt te maken met andere regels voor de partneralimentatie. Die wordt vanaf volgend jaar namelijk ingekort. In 2019 geldt nog een maximale alimentatietermijn van twaalf jaar, vanaf 1 januari is dat hooguit vijf jaar. Maar er zijn ook een paar uitzonderingen op deze regel.

De wet met de nieuwe regels rondom partneralimentatie is al in 2018 aangenomen maar gaat pas op 1 januari 2020 in. Omdat steeds meer partners tegenwoordig tweeverdieners zijn, is het volgens de regering logisch om de duur van het recht op partneralimentatie te verlagen.

 ''Alimentatie 2020 nog maximaal 50% van de tijd die het huwelijk heeft geduurd''

Vanaf 2020 bestaat dit recht daarom voor 50% van de tijd die het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Als jij en je partner acht jaar bij elkaar zijn, geldt het recht op alimentatie dus vier jaar. Verder is er dus een maximum van vijf jaar vastgesteld.
 
Alimentatie 2020: ook uitzonderingen
De rechtbank die de scheiding uitspreekt, mag uitzonderingen maken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ‘onredelijke of onbillijke situatie’. Dat kan het geval zijn als één van de partners de zorg draagt voor een gehandicapt kind of zelf gezondheidsproblemen heeft. De rechter kan in zo’n situatie bepalen dat het recht op partneralimentatie langer duurt.
Hebben jij en je (ex) partner kinderen? In dat geval duurt het recht op partneralimentatie tot het moment dat jullie jongste twaalf is geworden.

Vijftigplussers en alimentatie in 2020
Zijn jullie langer dan vijftien jaar getrouwd of geregistreerd partner en gaat één van jullie binnen tien jaar met pensioen? Dan heeft degene die alimentatie krijgt daar recht op tot aan de pensioenleeftijd. En voor vijftigplussers die langer dan vijftien jaar samen waren, geldt het recht op partneralimentatie voor maximaal tien jaar.
 
Alleen scheidingen na 1 januari
De nieuwe regels gelden voor scheidingen die vanaf 1 januari door de rechter worden bekrachtigd. Op scheidingen die vóór 2020 zijn uitgesproken, zijn de oude regels van toepassing. Dus blijven ook de afspraken van kracht die zijn opgesteld in het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechter. Maar als één van de ex-partners overlijdt, stoppen de verplichtingen. En als je partneralimentatie krijgt en een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen, verlies je jouw rechten.

Kinderalimentatie 2020
Alleen de regels rondom de partneralimentatie veranderen. Voor kinderalimentatie blijft alles hetzelfde. Jullie houden dus de onderhoudsplicht totdat jullie kinderen 21 jaar zijn. Op die bepaling is één uitzondering: als een kind achttien jaar of ouder is en zelf voldoende inkomen heeft, kan het recht op kinderalimentatie vervallen.

Inzicht houden in je financiële toekomst
Bij een scheiding komt er veel op je af. Niet alleen emotioneel, ook financieel. Op zo’n moment is het belangrijk om inzicht te houden in je financiële toekomst. Een erkend Financieel Adviseur kan je ook in deze situatie helpen.