Belangrijkste maatregelen Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag werd de welbekende miljoenennota gepresenteerd. Hieronder lees je wat de belangrijkste veranderingen voor komend jaar/jaren zijn.

Inkomstenbelasting:
Vanaf 2020 zal het aantal belastingschijven worden teruggebracht van vier schijven naar twee schijven. Er zal dan alleen nog maar een hoog tarief en een laag tarief gelden. Met de volgende link kan je zien wat de nieuwe percentages voor 2020 en 2021 zullen worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting
 

Heffingskorting:

De algemene heffingskorting zal worden verhoogd. Dit is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met een lager inkomen. Dit zal resulteren in een hoger besteedbaar inkomen. De maximale heffingskorting zal in 2020 uitkomen op 2711 euro en daarboven op zal in 2021 er nog eens 90 euro bijkomen.
 

Kindgebonden budget:

Ouders met een middeninkomen krijgen in 2020, 990 euro extra kindgebonden budget. Ook komen meer ouders in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten voor kinderen tot maximaal 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld 610 euro per jaar. Het kabinet zal ongeveer 500 miljoen hierin investeren.
 

Zelfstandigheidaftrek ZZP:

Voor ZZP’ers zal de zelfstandigheid aftrek lager worden in de komende 10 jaar. Deze zal namelijk worden afgebouwd tot maximaal 5000 euro fiscaal voordeel. De limiet ligt nu nog op 7280 euro.
 

Vermogensbelasting:

Vanaf 2022 is er een mogelijkheid dat er tot maximaal 440.00 euro geen belasting over je vermogen meer betaalt hoeft te worden. Deze aanpassing zullen pas in 2022 ingaan. Wel zal je dan rekening moeten houden met de rentestijging, als deze namelijk zal stijgen resulteert dat in een daling van dit bedrag.
 

Btw-tarieven

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle digitale boeken en tijdschriften onder het lage btw-tarief gaan vallen van 9%. Dit is het resultaat van een gelijktrekking met het tarief wat over de papieren versies geldt.
 

Accijns:

De accijns op tabak gaat per 1 april 2020 omhoog, waardoor een pakje sigaretten 1 euro duurder zal gaan worden. Naast dit krijgen de verpakkingen allemaal eenzelfde groenbruine kleur.
 

Zorgpremie:

De zorgpremie voor de zorgverzekering zal naar verwachting gaan stijgen vanaf 2020. Het bedrag waarmee het zal stijgen zal rond de 3 euro per maand liggen. Hierdoor zal de basispremie omhooggaan. Dit is nog niet zeker, omdat zorgverzekeraars zelf hun premies bepalen. Aan het eind van het jaar zullen zorgverzekeraars hun tarieven bekend maken.
 
Bronnen: Knab, Belastingdienst