Doorlopende machtiging Belastingdienst

Beste relaties,
 
Binnenkort ontvangt u post van Logius voor de doorlopende machtiging van De Beurs BV over alle belastingzaken.
Deze machtiging vervangt de jaarlijks terugkerende machtiging waardoor er minder post wordt verstuurd en de administratieve lasten minder worden. Kunt u ons de machtiging doen toekomen zodra u deze ontvangt? Dan zorgen wij dat deze geactiveerd wordt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jeroen Nijerees
Directeur / Belastingadviseur