Hogere rente, maar ook enkele aandachtspunten bij ‘platformsparen’

BinckBank en Savedo bieden de mogelijkheid om via een zogenaamd platform te sparen bij buitenlandse banken die een hogere rente bieden dan Nederlandse banken. Toch is aan het sparen via een dergelijk platform wel een aantal aandachtspunten verbonden, zo blijkt uit het meest recente Special Item van MoneyView.

Met name bij deposito’s met kortere looptijden kunnen de renteverschillen oplopen tot méér dan een half procent per jaar, maar spaarders moeten bij het vergelijken van de verschillende rekeningen wel even opletten. Zo kan er bij veel buitenlandse deposito’s niet kosteloos worden beëindigd bij impactvolle gebeurtenissen als schuldsanering, overlijden, etcetera; iets wat in Nederland bij de helft van de rekeningen wel het geval is. Daarnaast wordt bij veel buitenlandse deposito’s de rente na afloop in één keer uitgekeerd (er treedt geen rente-op-rente effect op) terwijl dat bij een aantal Nederlandse rekeningen juist wel het geval is. Ook de bronbelasting is een aandachtspunt: de spaarder moet zelf de administratieve handelingen verrichten om dubbele belastingheffing te voorkomen.