Nieuwe autoverzekering lukt niet meer na drie pechgevallen in één jaar tijd

Nieuwe autoverzekering lukt niet meer na drie pechgevallen in één jaar tijd

Is een pechhulpabonnement een verzekering? Jazeker. De consument die beweerde dat dit onduidelijk was bij het afsluiten, heeft volgens Kifid niet goed opgelet. Zijn drie pechgevallen in iets meer dan een jaar tijd werden alledrie in de claimdatabank van CIS opgenomen. Een nieuwe autoverzekering werd daardoor twee keer niet geaccepteerd.
 
SOS Pechhulp International, een dochteronderneming van National Academic, moest de klant tussen november 2017 en december 2018 drie keer uit de brand helpen. De claims werden allemaal aangemeld in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Toen de klant in 2019 een nieuwe autoverzekering zocht, beantwoordde hij de vragen over zijn schadeverleden negatief.

Nieuwe autoverzekering afgewezen
De nieuwe verzekering werd vervolgens afgewezen vanwege het aantal schademeldingen. Een tweede poging bij een andere verzekeraar werd afgewezen vanwege het schadeverleden en het feit dat er een eerder afgekeurde aanvraag lag. Bij Kifid eiste de consument daarom doorhaling van de CIS-registratie.
Zijn onderbouwing was dat het niet van tevoren duidelijk was dat SOS Pechhulp een verzekering betrof. Bovendien zouden concurrenten als ANWB en Route Mobiel pechhulp ‘als gevolg van iets technisch’ niet bij het CIS melden.

‘Route Mobiel gaan in tegen eigen beleid’
Volgens SOS Pechhulp heeft Route Mobiel in de voorwaarden ook vermeld staan dat zij informatie uitwisselen met CIS. Als zij dat in de praktijk niet doen, wijkt dat volgens de pechhulpverzekeraar af van hun eigen beleid. Bovendien vindt SOS Pechhulp het afwijzen van de autoverzekering een gevolg van het acceptatiebeleid van de betreffende verzekeraar, niet van de registratie bij CIS.

Klant lette niet op
Wat Kifid betreft had de consument kunnen weten dat hij een verzekeringsproduct sloot. Op het aanvraagformulier stond onder meer het volgende vermeld: “Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat het ingevulde aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld. De door u gewenste verzekering is maandelijks opzegbaar.” Volgens de geschillencommissie houdt SOS Pechhulp zich aan de voorwaarden voor een claimmelding bij het CIS. “De omstandigheid dat andere aanbieders van pechhulpproducten ervoor kiezen de claimmeldingen niet in de databanken van […] CIS registreren, brengt niet mee dat SOS Pechhulp niet overeenkomstig de geldende regelgeving heeft gehandeld.” 

Bron: Bart van Laak https://www.amweb.nl/schade/nieuws/2020/01/nieuwe-autoverzekering-lukt-niet-meer-na-drie-pechgevallen-in-een-jaar-tijd-101121344