Partneralimentatie in 2020 van twaalf naar vijf jaar

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie moet verkorten. Volgens deze nieuwe wet duurt partneralimentatie dan nog maximaal vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar. De wet gaat op 1 januari 2020 van kracht.
 
  1. Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
  2. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar);
  3. Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar. 
Alleen voor nieuwe gevallen
Het wetsvoorstel gaat naar alle waarschijnlijkheid in op 1 januari 2020. De wet geldt dan  alleen voor “nieuwe gevallen”. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.
De huidige wet is in veel gevallen achterhaald. Als een stel 25 jaar getrouwd is, is twaalf jaar alimentatie betalen wellicht begrijpelijk. Maar voor partners die niet zo lang samen zijn en allebei werken, is twaalf jaar vaak te lang.
Dat betekent dus ook dat een verkorting van de termijn niet in alle gevallen passend is. Er moet altijd gekeken worden naar het individuele geval, waarvoor afwijking van de hoofdregel mogelijk moet zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een zogenaamde hardheidsclausule, maar over de exacte toepassing hiervan en of deze voldoende maatwerk kan bieden, is nog niet duidelijk.

bron: https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/partneralimentatie-in-2020-van-twaalf-naar-vijf-jaar/