Nieuws

Welke essentiële verzekeringen heb ik als bedrijf nodig?

Als je net een nieuw bedrijf hebt opgericht komt daar veel bij kijken. Daarbij denk je als beginnend bedrijf al niet gauw aan verzekeringen afsluiten, terwijl dit wel heel belangrijk is. Dit zorgt er namelijk voor dat alle bedrijfsrisico’s worden afgedekt en dat je niet gelijk bij een schade in de problemen komt. In deze lijst hieronder bespreken wij welke verzekering echt benodigd zijn voor uw bedrijf om af te sluiten. Dit nemen wij voor elke categorie door.   Verzekeringen voor een bedrijfspand en bedrijf: Gebouwenverzekering: Hiermee verzeker je het gebouw tegen schade zoals bijvoorbeeld brand, ontploffing en veel meer. Het lijkt in de kern wel redelijk op een opstalverzekering die je voor je eigen huis hebt. Glasverzekering: Met een glasverzekering is al het glas in je gebouw goed verzekerd. Dit tegen verschillende vormen van glasbreuk. Bedrijfsschadeverzekering: Hiermee verzeker je het mislopen van omzet en brutowinst als bijvoorbeeld je bedrijf schade oploopt. Hierdoor kun je minder produceren of geheel niet meer produceren. Dit noemen ze de bedrijfsschade.   Verzekeringen voor goederen en inventaris: Inventarisverzekering: Hiermee verzeker je de meubels en inrichting die je in je bedrijfspand zelf hebt neergezet. Dit zijn wel spullen die je nodig hebt om het werk uit te voeren. Goederenverzekering: Hiermee verzeker je de handelsgoederen die in je pand opgeslagen liggen. Dit zijn bijvoorbeeld grondstoffen, eindproducten of andere handelswaar.   Aansprakelijkheidsverzekeringen: Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering: Hiermee verzeker je de schade die wordt veroorzaakt doe het toebrengen van directe materiële schade of financiële schade door je bedrijf. Rechtsbijstandverzekering: Hiermee is het risico gedekt voor advocaat kosten en juridisch advies voor als je bijvoorbeeld een geschil krijgt met personeel, klant of leverancier. Hiervoor kunnen de kosten vaak oplopen. Natuurlijk zijn er vele andere verzekeringen voor je bedrijf mogelijk. Dit hangt af wat voor bedrijf je hebt en welke risico’s jezelf wilt dragen. Wil je hierover meer weten en kijken wat mogelijk is? Dan helpen wij je graag hiermee. Dit kun je doen door een afspraak met ons in te plannen of door contact met ons op te nemen via onze email: advies@sahai.nl of ons telefoonnummer: 074-242-2357

Waarom de rechtsbijstandverzekering (BELANGRIJK) is

Rechtsbijstand, het zal de meeste consumenten nog weinig zeggen wat het precies is en waarvoor het nuttig is. Desondanks is deze ‘onbekende’ verzekering wel heel erg belangrijk, misschien wel een van de belangrijkste in de hedendaagse wereld. Wat is rechtsbijstand? Een rechtsbijstandverzekering is een speciale verzekering die vergoeding biedt voor kosten van benodigde rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering kan dekking bieden op diverse terreinen, oftewel modules. Wat doet een rechtsbijstandsverzekeraar Uw rechtsbijstandsverzekeraar biedt u juridische bijstand door een jurist of door gespecialiseerde advocaten en andere deskundigen. Ook de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen vallen onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering kan behalve bij conflicten ook uitkomst bieden in het geval van (onterechte) strafvervolging. Wanneer u te maken krijgt met strafvervolging voor een misdrijf of overtreding, dan kan het zijn dat u via uw rechtsbijstandverzekering recht hebt op rechtshulp gedurende het verloop van de strafzaak. NB: het is in zo’n geval wel noodzakelijk dat de betreffende zaak wel binnen de verzekerde module of modules valt. Wanneer u bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering voor verkeer heeft afgesloten biedt dit geen recht op juridische bijstand in een strafzaak op fiscaal gebied. Waarom is het belangrijk? In onderstaande plaatje is te zien welke bijdrage u betaalt voor een rechtshulp wanneer u geen rechtsbijstandverzekering hebt. De bijdrage die u moet betalen is afhankelijk van het inkomen dat u per jaar verdient. Dit kan zo per hoogte aardig oplopen. U ziet dat bij een inkomen van boven de €27.3000 alleen of €38.600 samen dat u niet eens in aanmerking meer komt voor een subsidie. Vooral voor deze categorie inkomen is een rechtsbijstandverzekering heel erg belangrijk, een geschil zit namelijk zo al in een klein hoekje. Mogelijkheden Wilt u meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot rechtsbijstand? Dat kan, wij als Sahai Financiële diensten bieden namelijk rechtsbijstandverzekeringen aan. Graag bekijken wij met u samen wat we hierin kunnen betekenen. Dit kunt u doen door met ons contact op te nemen via het mail adres: advies@sahai.nl of ons telefoonnummer: 074 242 2357  

Aflossingsvrije hypotheek: wat zijn de spelregels?

Bij de meeste hypotheken die tegenwoordig worden afgesloten, betaal je het geleende geld tijdens de looptijd ervan terug. Toch bestaat de aflossingsvrije hypotheek nog wel. Maar wat zijn precies de spelregels? Bij een aflossingsvrije hypotheek los je gedurende de looptijd niet af. Aan het einde van die periode – meestal dertig jaar – moet je het gehele bedrag in principe in één keer terugbetalen. Vroeger waren er voor dat doel vaak levens- of beleggingsverzekeringen gekoppeld aan aflossingsvrije hypotheken. Maar door de crisis leveren die vaak onvoldoende rendement op, waardoor je aan het einde van de looptijd in financiële problemen kunt komen. Rente aftrekbaar of niet? Daarom heeft de regering besloten om het afsluiten van dergelijke constructies te ontmoedigen. Sinds 2013 is de rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer aftrekbaar. Maar als je er vóór die tijd al eentje had, mag je de rente nog wel aftrekken. Sterker nog, ook als je je aflossingsvrije hypotheek oversluit of verhuist, mag je nog kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek zonder dat je het recht op renteaftrek verliest. Deze regeling blijft van kracht tot 30 jaar na het afsluiten van de aflossingsvrije hypotheek en in elk geval tot 2031. Tussen 2031 en 2043 loopt voor iedereen het recht op renteaftrek over een aflossingsvrije hypotheek dus af. Maar let op: als je een ander huis koopt, mag je dat ten hoogste voor 50% financieren met een aflossingsvrije hypotheek.   Lening terugbetalen Afhankelijk van het hypotheekbedrag kan het slim zijn om de lening al gedurende de looptijd (deels) terug te betalen. Zo weet je zeker dat je aan het einde ervan niet het risico loopt dat je je huis moet verkopen. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag je elk jaar 10% of zelfs 20% van de lening boetevrij aflossen.   Hypotheek oversluiten Als je wilt aflossen en jouw rentevaste periode loopt binnenkort af, kun je er ook voor kiezen om je aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere vorm. Je hebt dan de keuze uit twee varianten: een annuïtaire hypotheek of een lineaire hypotheek.   Alles op een rij Twijfel jij of je moet aflossen, je hypotheek moet oversluiten of de situatie gewoon zo laten als die nu is? Overweeg je een huis te kopen en dat deels te financieren met een aflossingsvrije hypotheek? Maak dan eens een afspraak met me. Ik zet de mogelijkheden graag voor je op een rij, zodat jij een goede keuze kunt maken.  

Kostengrens NHG naar € 310.000 in 2020

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt met ingang van 2020 van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600. Nu ligt dat bedrag van € 307.400.   Eerder deze maand heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd. Op basis daarvan heeft de NHG de kostengrens voor het jaar 2020 vastgesteld op € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is dit € 328.000   Gemiddelde koopsommen Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk € 301.736 (juni), € 309.689 (juli) en € 316.183 (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op € 309.203. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door € 5.000, namelijk € 310.000.   Borgtochtprovisie NHG onderzoekt samen met ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of een systeem kan worden ontwikkeld die bijdraagt aan een nog stabielere kostengrens en borgtochtprovisie. “Zowel in tijden van economische voor- en tegenspoed.” Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld isolatie van spouwmuren of het dak, vervanging van de cv-ketel of de installatie van zonnepanelen. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.   Oversluiten Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is met ingang van 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Op dit punt worden de voorwaarden en normen vanaf 2020 worden aangepast. Bron: amweb.nl    

Belangrijkste maatregelen Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag werd de welbekende miljoenennota gepresenteerd. Hieronder lees je wat de belangrijkste veranderingen voor komend jaar/jaren zijn. Inkomstenbelasting: Vanaf 2020 zal het aantal belastingschijven worden teruggebracht van vier schijven naar twee schijven. Er zal dan alleen nog maar een hoog tarief en een laag tarief gelden. Met de volgende link kan je zien wat de nieuwe percentages voor 2020 en 2021 zullen worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting   Heffingskorting: De algemene heffingskorting zal worden verhoogd. Dit is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met een lager inkomen. Dit zal resulteren in een hoger besteedbaar inkomen. De maximale heffingskorting zal in 2020 uitkomen op 2711 euro en daarboven op zal in 2021 er nog eens 90 euro bijkomen.   Kindgebonden budget: Ouders met een middeninkomen krijgen in 2020, 990 euro extra kindgebonden budget. Ook komen meer ouders in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten voor kinderen tot maximaal 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld 610 euro per jaar. Het kabinet zal ongeveer 500 miljoen hierin investeren.   Zelfstandigheidaftrek ZZP: Voor ZZP’ers zal de zelfstandigheid aftrek lager worden in de komende 10 jaar. Deze zal namelijk worden afgebouwd tot maximaal 5000 euro fiscaal voordeel. De limiet ligt nu nog op 7280 euro.   Vermogensbelasting: Vanaf 2022 is er een mogelijkheid dat er tot maximaal 440.00 euro geen belasting over je vermogen meer betaalt hoeft te worden. Deze aanpassing zullen pas in 2022 ingaan. Wel zal je dan rekening moeten houden met de rentestijging, als deze namelijk zal stijgen resulteert dat in een daling van dit bedrag.   Btw-tarieven Vanaf 1 januari 2020 zullen alle digitale boeken en tijdschriften onder het lage btw-tarief gaan vallen van 9%. Dit is het resultaat van een gelijktrekking met het tarief wat over de papieren versies geldt.   Accijns: De accijns op tabak gaat per 1 april 2020 omhoog, waardoor een pakje sigaretten 1 euro duurder zal gaan worden. Naast dit krijgen de verpakkingen allemaal eenzelfde groenbruine kleur.   Zorgpremie: De zorgpremie voor de zorgverzekering zal naar verwachting gaan stijgen vanaf 2020. Het bedrag waarmee het zal stijgen zal rond de 3 euro per maand liggen. Hierdoor zal de basispremie omhooggaan. Dit is nog niet zeker, omdat zorgverzekeraars zelf hun premies bepalen. Aan het eind van het jaar zullen zorgverzekeraars hun tarieven bekend maken.   Bronnen: Knab, Belastingdienst  

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie.  De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Dit omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid. Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner Om in aanmerkingen te komen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen woning (SEEH). Gelden een aantal criteria en voorwaarden: In bezit zijn van een geldig (BSN) De woning is uw eigendom Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-Subsidie verstrekt. U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn. De maatregelen zijn uitgevoerd vanuit de opstelling van de regeling op 15 augustus 2019. U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012 Alle maatregelen die u laat uitvoeren moeten plaatsvinden door een of meerdere deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid. U mag niet zelf de maatregelen uitvoeren.   Subsidie voor energiebesparende maatregelen Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende isolatiemaatregelen onder deze regeling vallen. Daarnaast kan het interessant voor u zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. En wilt u uw woning drastisch verbeteren, dan is het zeer energiezuinig pakket wat voor u. Er wordt per woning slechts eenmaal subsidie gegeven. Voorbeelden van enkele isolatiemaatregelen: Spouwmuurisolatie Dakisolatie Vloerisolatie en/of bodemisolatie Gevelisolatie Hoogrendementglas Budget Voor de SEEH voor eigen en bewoner is een totaalbudget samengesteld van 84 miljoen euro. Dit budget is bestemd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal 10.000 euro per woning. Besluit u het zeer energiezuinige pakket uit te voeren, dan bedraagt de subsidie maximaal 15.000 euro. (inclusief het bonusbedrag).   Berekenen en aanvragen van de subsidie U kunt uw subsidie vooraf berekenen. Dit doet u met de rekentool.U kunt de subsidie aanvragen via deze link. Zorg tijdens de aanvraag dat eventuele DigiD-inloggegevens bij de hand liggen. Wil je graag nog wat uitleg over dit thema of andere belastingvragen? Neem dan eens contact met Sahai Financiële Diensten BV op. Als erkend Financieel Adviseur zijn wij expert op het gebied van financiële vraagstukken en kunnen wij u helpen met al uw vragen rondom belastingtechnische kwesties.   Wilt u meer informatie hierover hebben? https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-én-bewoner Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Wanneer krijg je te maken met de bijleenregeling?

Wanneer krijg je te maken met de bijleenregeling? Als je je huis verkoopt en een andere woning terugkoopt, kun je te maken krijgen met de zogeheten ‘bijleenregeling’. Hoe die in elkaar zit, leggen we hier uit. De bijleenregeling heeft betrekking op de overwaarde van je oude huis en de financiering van de nieuwe woning. Je hebt overwaarde als je je huis voor een hoger bedrag verkoopt dan de hypotheek die erop rust. Dit geld moet je weer investeren in je nieuwe huis. Doet je dat niet, dan mag je geen rente aftrekken over een deel van je nieuwe hypotheek. De regeling is in 2004 ingevoerd, omdat veel mensen hun overwaarde niet gebruikten voor aankoop van hun nieuwe woning. Voor het nieuwe huis sloten zij een maximale hypotheek af om zo optimaal te profiteren van de renteaftrek. Omdat de overheid dat niet wenselijk vindt, is de bijleenregeling er gekomen.   Bijleenregeling: drie scenario’s Er zijn drie situaties denkbaar waarin je met de bijleenregeling te maken krijgt: 1. Je gaat een duurder huis kopen In dat geval is het verstandig om de overwaarde te investeren in je nieuwe huis. Doe je dat niet, dan valt een deel van de hypotheek als gevolg van de bijleenregeling in Box 3. En dat betekent dat je minder of geen fiscaal voordeel hebt. 2. Je verhuist naar een goedkopere woning Ook hier geldt dat je de overwaarde het beste opnieuw kunt investeren, omdat je hypotheek anders volgens de bijleenregeling – deels – in Box 3 valt. Daarmee vervalt (een deel van) je fiscale voordeel. 3. Geen ander woonhuis kopen Wanneer je na de verkoop bijvoorbeeld gaat huren of (tijdelijk) naar het buitenland vertrekt, blijft de overwaarde onder de naam ‘eigenwoningreserve’ nog drie jaar bestaan. Dit betekent dat de regels van scenario 1 en 2 gedurende drie jaar blijven gelden. Daarna mag je de winst uit de verkoop van je woning (de overwaarde dus) vrij besteden.   Bijleenregeling kan ingewikkeld zijn Hoe de bijleenregeling fiscaal uitpakt, kun je uitrekenen met de Rekenhulp Bijleenregeling van de Belastingdienst. Het wordt echter een stuk ingewikkelder als de overwaarde onderwerp van discussie is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je het huis na een scheiding moet verkopen en jij of je ex met een nieuwe relatie een ander huis koopt. Want welk deel van de overwaarde moet je dan aan wie toekennen? Vaak is dat een ingewikkelde rekensom waarbij deskundig advies geen overbodige luxe is.   Expert De bedoeling van de bijleenregeling is duidelijk, de uitwerking ervan kan soms voor verrassingen zorgen. Kom jij er niet helemaal uit? Neem dan eens contact met Sahai Financiële Diensten BV op. Als Erkend Financieel Adviseur zijn wij expert op het gebied van financiële vraagstukken en kunnen wij je helpen met al jouw vragen rondom de bekostiging van je huis. www.sahai.nl    

Moet ik mijn hypotheek oversluiten?

De hypotheekrente is al een tijdje bijzonder laag. Veel huiseigenaren die hun hypotheek nog niet hebben overgesloten, vragen zich af of ze dit alsnog moeten doen om zo hun maandlasten te verlagen. Belangrijke vragen Het antwoord op die vraag verschilt van woningbezitter tot woningbezitter. Als je jouw hypotheek oversluit voordat de rentevaste periode afloopt, moet je namelijk een boete betalen aan de bank. Die loopt dan immers rente mis en verlangt daarvoor een vergoeding. Soms zijn die kosten zo hoog, dat oversluiten niet interessant is. De belangrijkste vragen bij het oversluiten van een hypotheek zijn: Hoeveel lager worden jouw maandlasten na oversluiten? Hoeveel boeterente moet je betalen? Hoeveel bijkomende kosten zijn er (advies, taxatie, notaris)? Hoelang duurt het voordat je de investering hebt terugverdiend? Oversluiten en boeterente Ondanks de boeterente die je moet betalen, kan oversluiten toch interessant zijn. Als je aanzienlijk lagere maandlasten hebt en de boeterente bijvoorbeeld binnen twee jaar terugverdient, dan ga je daarna besparen. De boeterente mag je trouwens eenmalig aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. De fiscus betaalt die dus voor een deel mee! Oversluiten of rentemiddeling? Wil of kun je de boeterente niet betalen, maar wil je wel lagere maandlasten? Misschien is rentemiddeling dan iets voor jou. Het grote voordeel van rentemiddeling is dat je maandlasten direct omlaag gaan, zónder dat je in één keer alle boeterente hoeft te betalen. Steeds meer banken bieden de mogelijkheid tot rentemiddeling aan. Hypotheek oversluiten en hypotheekrenteaftrek Je hypotheek oversluiten kan bij jouw huidige geldverstrekker, maar ook bij een andere bank. Heb je geen lineaire- of annuïteitenhypotheek, maar is deze wel afgesloten vóór 1 januari 2013? Dan houd je recht op hypotheekrenteaftrek, ook als je jouw hypotheek oversluit. Of dat nu bij je eigen bank is of bij een andere. Loopt jouw rentevaste periode binnenkort af? Dan krijg je automatisch een nieuw voorstel van je bank. Neem dit niet zomaar aan! Informeer ook eens bij andere geldverstrekkers. Beste oplossing Wil jij weten of het interessant is om je hypotheek over te sluiten? Neem dan contact met me op. Ik help je graag bij het doorrekenen en adviseer je over de beste oplossing voor jouw situatie.

Woon je al samen of ga je binnenkort samenwonen.

Samenwonen heeft gevolgen voor je financiële situatie. Jullie voeren immers samen een huishouden en maken kosten voor het huis, energie, lokale belastingen en de dagelijkse boodschappen. Maar als je niet vastlegt dat je samenwoont, verandert er voor de wet niets aan jullie status. Juridisch gezien blijven jullie alleenstaanden. Geen rechten en plichten Dat betekent onder andere dat jullie volgens de wet geen rechten en plichten hebben ten opzichte van elkaar. Daardoor zijn er geen gezamenlijke eigendommen, tenzij jullie dit uitdrukkelijk hebben laten vastleggen door een notaris. Omdat jullie voor de wet alleenstaanden zijn, geldt er ook geen onderhoudsplicht. Het gevolg daarvan is dat geen van beiden recht heeft op partneralimentatie als jullie besluiten uit elkaar te gaan. Geen fiscaal partner Verder kunnen samenwoners die niets op papier hebben laten zetten geen fiscaal partner van elkaar zijn. Dit betekent dat jullie niet kunnen profiteren van elkaars fiscale ruimte en de mogelijkheid om te schuiven met aftrekposten. Overigens kunnen jullie wel elkaars toeslagpartner zijn, bijvoorbeeld voor de huurtoeslag. Willen jullie het op een andere manier regelen? Dan moet je officieel vastleggen dat jullie een relatie hebben. Dat kan door middel van een samenlevingscontract, een geregistreerd partnerschap of een huwelijk. Erfenis en pensioen Als je ongehuwd samenwoont zonder geregistreerd partnerschap en elkaars erfgenaam wilt zijn, moet je een testament laten opstellen. Een samenlevingscontract biedt geen uitkomst, omdat het niet mogelijk is om elkaar hierin tot volledige erfgenaam te benoemen. Je kunt er hooguit in opnemen dat jullie gezamenlijke bezittingen naar de ander gaan. Als jullie geen testament hebben, gaat bij overlijden van één van de partners de rest van de erfenis naar de naaste verwanten van de overledene. Voor pensioen geldt precies hetzelfde. Als er niets op papier staat, hebben samenwonende partners geen recht op – een deel van – elkaars pensioen. Dat geldt niet alleen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen. Gemeenschap van goederen Kiezen jullie voor een geregistreerd partnerschap of gaan jullie trouwen? Houd er dan rekening mee dat trouwen in algehele gemeenschap van goederen niet langer de standaard is. Alleen het vermogen dat jullie opbouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is van jullie allebei. Willen jullie dat alle bezittingen onder het gezamenlijke huwelijksvermogen vallen? Dan moeten jullie dit laten vastleggen in huwelijksvoorwaarden. Wat is de beste keuze? Wil je weten wat voor jullie de beste manier is om vast te leggen dat jullie samenwonen? Maak dan eens een afspraak met me. Ik help jullie graag met praktische tips en zet de alternatieven helder voor jullie op een rij.